Bölüm Kalite Sorumluları

Dt.Handan DANIŞMAN HAKERLER

Başhekim Yrd.Arif YILMAZ

İdari ve Mali İşler Md/Tesis YönetimiMurat YAMAN

İdai ve Mali işler Md Yrd/Hasta Dosya ve Arşiv HizBilge BABACAN

Görüntüleme HizmetleriErhan AKYIL

Stok YönetimiFazilet ARASLI

EKK Hiz. Atık Yön.Kazım ARACI

Protez Lab.HizmetleriMehmet KARA

Sterilizasyon HizmetleriSavaş DEMİR

Acil Durum ve Afet Yönetimi